Borekonferansen

LogoVector

BORE- OG RIGGKONFERANSEN 2022

BORE- OG RIGGKONFERANSEN

1. - 2. november

Clarion hotel Air - Sola

Hør innlegg fra blant annet:

FORBEDRING UNDER OPPTUR

Det ventes sterk aktivitetsøkning innen boring og brønn, og riggmarkedet, med opp mot 33 nye utbyggingsplaner underveis. Hvordan vi effektivt leverer de neste årenes opptur, og samtidig får til forbedring og effektivisering, vil danne grunnlaget for et forlenget livsløp på norsk sokkel. Under årets konferanse vil vi blant annet få presentert Case studies. Der vil operatører, boretjenester og boreentreprenører presentere hvordan industrien driver forbedringsarbeid. Hva fungerte i praksis, og hvordan videreutvikles dette samtidig med et økende aktivitetsnivå? Forbedring under opptur er hovedtemaet når bransjens toppledere møtes på den 10. Bore- og riggkonferansen i Stavanger 1.- 2. november 2022.
John Økland

John Økland

Komitéformann & redaktør Energi24.no

Helge Keilen

Helge Keilen

Ordstyrer

Hovedsponsor

Konferansesponsorer

Påmelding

Tilbakeblikk fra Borekonferansen 2021

Utstilling

Delta på Borekonferansen som utstiller. Med rundt 300 deltakere er Borekonferansen en unik mulighet for å vise frem produkter og knytte kontakter både på operatør og leverandørsiden. 

Delta som sponsor eller utstiller

24 900,-

Utstiller

49 900.-

Sponsorpakke

Festmiddag

Bore- og riggkonferansen inviterer til festmiddag med underholdning på kvelden 1. november. Det blir 3 retters middag med god stemning og underholdning. Meld deg på idag!

Jo_og_Lars

Festmiddag med underholdning fra Jo Nesbø og Lars Jones 1. november

I tradisjonens tro avslutter vi første konferansedag med en storslagen festmiddag hvor det blir god mat og underholdning av Jo Nesbø og Lars Jones . Husk å bestille middag ved påmelding til konferansen!