Bore- og riggkonferansen

Clarion Hotel Air – Sola 

26. – 27. oktober 2021 

Forbedringsmuligheter

Krav fra karbonsamfunnet, redusert energibruk, fallende reserver, avanserte rigger og enklere brønner, digitalisering, lave basisrater i langsiktige kontrakter og vinn-vinn samarbeid. Det mangler ikke på utfordringer for bore- og riggvirksomheten på norsk sokkel.

Forbedringsmuligheter er hovedtemaet for Den 8. Bore- og riggkonferansen, der topplederne innen segmentet møtes for å drøfte utfordringer som angår hele leverandørkjeden

LES MER OM KONFERANSEN

Hovedsponsor

Sponsorer

Bore- og riggkonferansen

Forbedringsmuligheter er hovedtemaet for Den 8. Bore- og riggkonferansen, der topplederne innen segmentet møtes for å drøfte utfordringer som angår hele leverandørkjeden