Bore- og riggkonferansen

26 – 27. oktober 2021

Clarion Hotel Air, Sola

Bore- og rigg 

Forbedringsmuligheter

Krav fra karbonsamfunnet, redusert energibruk, fallende reserver, avanserte rigger og enklere brønner, digitalisering, lave basisrater i langsiktige kontrakter og vinn-vinn samarbeid. Det mangler ikke på utfordringer for bore- og riggvirksomheten på norsk sokkel.

Forbedringsmuligheter er hovedtemaet for Den 8. Bore- og riggkonferansen, der topplederne innen segmentet møtes for å drøfte utfordringer som angår hele leverandørkjeden

LES MER OM KONFERANSEN

Hør innlegg fra lederne i de sentrale selskapene på norsk sokkel

Hovedsponsor

Sponsorer

Bore- og riggkonferansen

28. – 29. september 2021 

Clarion Hotel Air, Sola

 

Faglig innhold & praktiske spørsmål

konferanse@energi24.no

Sponsor & utstilling

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: 0047 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no