Borekonferansen

LogoVector

SAMHANDLING - MER FOR PENGENE

 Alle operatørene har jo det samme verktøyet til disposisjon. Den største utfordringen ligger derfor i å bedre samarbeidet gjennom hele verdikjeden, og ta i bruk dypere og lengre kommersielle relasjoner, åpne standarder og industrialisering, samtidig med en riktig balanse i deling av fortjeneste og risiko. Hvordan samhandling gir mer igjen for pengene for alle involverte er hovedtema for Bore og Riggkonferansen 2024. 
 
Som vanlig vil de store operatørene og riggselskapene gi en oversikt over status og fremtidsutsikter. Videre har vi invitert toneangivende selskaper innen et utvidet spekter av brønntjenester til å fortelle om sine utfordringer og løsninger. I paneldebatter utveksles synspunkter om fordelene ved å utvikle piloter i full bredde, bruk av beste praksis, integrering av leverandørene, og bedre planlegging av kapasitet. Samlet gir dette en helhetlig oversikt over morgendagens aktivitetsnivå på norsk sokkel.
 
Bore- og Riggkonferansen er landets største i sitt slag, og hadde i 2023 over 320 deltagere og utsolgt utstilling (36 utstillere).
Bestill ditt delegatpass idag!

Delta på årets bore- og riggkonferanse

8 900,-