2022

bore- og riggkonferansen

31. MAI – 01.JUNI -CLARION HOTEL AIR – SOLA

PROGRAM

OM KONFERANSEN

DELEGATER

UTSTILLING

PÅMELDING

2022

31. mai – 01. juni

Clarion hotel Air – sola

Bore- og riggkonferansen

Krav fra karbonsamfunnet, redusert energibruk, fallende reserver, avanserte rigger og enklere brønner, digitalisering, lave basisrater i langsiktige kontrakter og vinn-vinn samarbeid. Jo, det mangler ikke på utfordringer for bore- og riggvirksomheten på norsk sokkel.

Forbedringsmuligheter er hovedtemaet for Den 8. Bore- og riggkonferansen, der topplederne innen segmentet møtes for å drøfte utfordringer som angår hele leverandørkjeden

DELTA SOM SPONSOR ELLER UTSTILLER

meld deg på idag!

Bore- og riggkonferansen samler årlig over 300 deltagere fra både operatør og leverandør siden. Konferansen gir et unikt innblikk og er god arena for nettverksbygging med rundt 35 utstillere.

2022

bore- og riggkonferansen

31. nai – 01. juni – clarion hotel Air – sola

FAGLIG INNHOLD & PRAKTISKE SPØRSMÅL

konferanse@energi24.no

SPONSOR & UTSTILLING

Henrik Svanæs
Salgssjef
Tlf: +47 482 98 367
E-post:henrik@energi24.no